Mapa stránky
SlovenskyDeutschEnglishČesky
 • Kontakt
 • Referencie
 • Hľadáte prácu
 • Hľadáte ľudí
 • Čo robíme
 • Kto sme
 • Domov
 • Poradenstvo

  späť
 • Úvodná stránka
 • Čo robíme
 • Personálne a manažérske poradenstvo
 • Riešite vo svojej práci nasledovné otázky?

  • Ako mať správnych ľudí na správnych miestach?
  • Ako znížiť fluktuáciu kvalitných zamestnancov?
  • Ako zmeniť postoje a prístup zamestnancov?
  • Ako si vybrať a vychovať svojho nástupcu?
  • Ako predísť „vyhoreniu“ kvalitných pracovníkov?
  • Ako zvýšiť efektivitu pracovníkov?
  • Ako presvedčiť svojich ľudí, aby pracovali v súlade s cieľmi a víziou spoločnosti?
  • Ako formovať a prispôsobiť organizačnú štruktúru firmy tak, aby sa procesy zefektívnili?
  • Ako zaviesť funkčný a nákladovo efektívny motivačný systém?
  • Aká je pre Vás najvhodnejšia firemná kultúra?
  • Ako zaviesť a formovať žiadanú firemnú kultúru?
  • Ako rozvíjať svojich pracovníkov? (kedy? koho? koľko?)
  • ...

  Naši partneri a konzultanti majú na základe svojej praxe preukázateľnú schopnosť poskytnúť Vám odborné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a manažmentu. Nami poskytované poradenstvo je o návrhoch konkrétnych riešení, ktoré Vám pomôžu a uľahčia dosahovanie výsledkov v súlade s operatívnymi, strednodobými a strategickými cieľmi Vášho podnikania. Taktiež Vám ochotne pomôžu pri formovaní týchto cieľov a tvorbe vízií pre Vašu spoločnosť.

  Najčastejšie formy spolupráce, ktoré pre dosahovanie cieľov spoločnosti využívame, sú:

  • konzultácie, workshopy a brainstorming s majiteľmi, akcionármi, vedúcimi pracovníkmi a cieľovými pracovníkmi
  • personálne audity
  • 360º hodnotenie pracovníkov
  • poradenstvo v oblasti organizačnej štruktúry a fungovania spoločnosti (analýza súčasného stavu, návrh riešení na dosiahnutie želaného stavu, podpora pri implementácii)
  • poradenstvo v oblasti motivačných systémov (úprava a zlepšenie existujúcich systémov, návrh nových systémov a spôsobov motivácie, podpora pri implementácii).
  • motivačné rozhovory so zamestnancami
  • prieskumy spokojnosti zamestnancov (prieskum, analýza, návrh riešení)
  • hodnotiace a rozvojové centrá (assessment a development centrá)
  • vyhľadávanie interných talentov celková starostlivosť o ne (výber, návrhy a rozvoj pracovníkov)
  • obchodné a marketingové poradenstvo

  a rôzne iné aktivity obsahovo ušité na mieru, sledujúce naplnenie cieľov našich klientov


  Ak Vás zaujímajú odpovede na uvedené otázky, alebo máte záujem dozvedieť sa o našich riešeniach viac, kontaktujte nás prosím.