Mapa stránky
SlovenskyDeutschEnglishČesky
 • Kontakt
 • Referencie
 • Hľadáte prácu
 • Hľadáte ľudí
 • Čo robíme
 • Kto sme
 • Domov
 • Princípy a etický kódex

  späť
 • Úvodná stránka
 • Kto sme
 • Princípy a etický kódex
 • Personálna agentúra a personálne poradenstvo.

  Princípy spolupráce a etický kódex

  • Sme korektní. Pri výbere zamestnanca poskytujeme našim klientom garančnú dobu v rozpätí 3 až 6 mesiacov. Ak dôjde v garančnej dobe k rozviazaniu pracovného pomeru (zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa), poskytneme Vám ďalšieho vhodného uchádzača zdarma. Bližšie informácie o poskytovaní garancie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí.
  • Poskytujeme len presné a pravdivé informácie.
  • Sme diskrétni.

  Našou povinnosťou je zachovať mlčanlivosť o všetkých získaných informáciách o klientoch a záujemcoch o prácu a bez ich súhlasu neposkytnúť žiadne informácie tretím osobám .

  Obojstranná dôvera je elementárnym predpokladom našej spolupráce s klientmi. Uvedomujeme si to a zaväzuje nás to. Akékoľvek informácie, s ktorými nás naši klienti počas spolupráce oboznámia, považujeme za diskrétne a nechávame si ich pre seba. Navždy.

  • Záujmy klientov staviame nad vlastné záujmy, a preto informujeme klientov o okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť nami poskytované služby.
  • Uchádzačov predstavujeme našim klientom takých, akí skutočne sú. Nevykresľujeme ich v lepšom svetle a ani ich pred pohovorom so zamestnávateľom nekalibrujeme. Nevravíme im, čo majú hovoriť, aby maximalizovali pravdepodobnosť svojho úspechu. Nesnažíme sa uchádzačov zamestnávateľovi „predať“. Chceme, aby boli na pohovoroch presne takí, akí naozaj prirodzene sú. Tak sa predsa budú správať aj keď k Vám nastúpia...
  • V uchádzačoch nevzbudzujeme neprimerané očakávania. Nelyrizujeme pracovné pozície a ich náplň. Prípadné následné sklamanie by pravdepodobne viedlo k odchodu zamestnanca z firmy. Výsledkom by boli škody u zamestnávateľa (stresy, neefektívne využitý čas na zaškoľovanie a adaptáciu zamestnanca, výpadok pracovníka na pozícii a pod...), ale i zamestnanca (traumy, zhoršenie finančnej situácie a pod...).
  • Sme úprimní – hovoríme to, čo vidíme a čo si myslíme, nie to, čo by chcel klient či uchádzač počuť.
  • Sme pragmatickí a kritickí. Poukazujeme na silné i slabé stránky uchádzačov. V prípade záujmu klienta poukazujeme na nedostatky v oblasti personálneho riadenia v jeho spoločnosti – diskrétne, medzi štyrmi očami.
  • Nehľadáme „najlepších“ uchádzačov, ale najvhodnejších.

  Aj najlepšie kvalifikovaný uchádzač nemusí byť kvôli osobnostným defektom (postoje, iracionálne očakávania, neschopnosť identifikovať sa s Vašou firemnou kultúrou) tým najlepším. Vzhľadom na naše skúsenosti z manažérskej praxe hľadáme uchádzačov, ktorí sú pre Vás racionálne najvhodnejšími.

  • V prípade, ak si klient vyberie spomedzi uchádzačov takého uchádzača, o ktorom nie sme presvedčení, že je najvhodnejší, otvorene to klientovi povieme. Nie sme voči svojim klientom submisívni a neuplatňujeme voči klientom alibistický postoj. Cítime úprimnú zodpovednosť voči našim klientom.
  • Nerobíme headhunting a executive search.

  Talenty hľadáme a vyberáme, „nekradneme“ ich. Počas našej doterajšej praxe sme viedli množstvo ľudí a v rámci poskytovania poradenstva svojim klientom sme spoznali veľa úspešných a kvalitných ľudí. Množstvo ľudí sme vzdelávali na seminároch osobnostného rozvoja (obchodné zručnosti, vedenie ľudí, profesionálne vyjednávanie, manažment času...) a vieme o ich schopnostiach. Títo ľudia investovali svoj čas a ich zamestnávatelia finančné prostriedky. I keď je slovenský a český trh práce a firiem pomerne veľký, pri realizácii headhuntingu a executive search vždy existuje možné riziko náhodného prieniku medzi budúcimi klientmi, aktuálnymi klientmi a klientmi z rôznych oblastí z minulosti. Aj preto sa takýchto zaužívaných personalistických nástrojov vzdávame.

  Naša doterajšia prax, skúsenosti s vedením a výberom zamestnancov, ako i know-how získané a používané pri osobnostnom rozvoji ľudí nám poskytujú obrovskú konkurenčnú výhodu oproti iným personálnym agentúram aj bez uvedených nástrojov personálnej práce.

  Vyhľadávame preto voľných ľudí na trhu práce a ľudí, ktorí síce pracujú, ale hľadajú zmenu (a nepatria k spomínanému prieniku).