Mapa stránky
SlovenskyDeutschEnglishČesky
 • Kontakt
 • Referencie
 • Hľadáte prácu
 • Hľadáte ľudí
 • Čo robíme
 • Kto sme
 • Domov
 • Rozvoj ľudských zdrojov

  späť
 • Úvodná stránka
 • Čo robíme
 • Rozvoj ľudských zdrojov
 • Riešite vo svojej práci nasledovné výzvy?

  • ako mať skutočných obchodných zástupcov namiesto „ľudí, čo navštevujú Vašich obchodných partnerov“?
  • ako dosiahnuť, aby Vaši úspešní predavači, obchodníci a manažéri dosahovali ešte lepšie výsledky?
  • ako budovať taký vzťah so svojimi zákazníkmi, ktorý povedie k vyšším opakovaným objednávkam a nákupom?
  • ako zabezpečiť, aby Vaši ľudia neposkytovali zbytočné zľavy?
  • ako dosiahnuť, aby Vaši ľudia vedeli dohodnúť ešte lepšie podmienky u odberateľov či dodávateľov?
  • ako dosiahnuť, aby sa Vaši ľudia orientovali na výsledky a prestali sa vyhovárať?
  • ako si vyberať správnych ľudí?
  • ako ešte lepšie viesť a formovať svojich ľudí?
  • ako zlepšiť hospodárenie s Vaším časom a s časom Vašich pracovníkov?
  • ako delegovať nielen úlohy ale čo do najväčšej možnej miery aj zodpovednosť?
  • ako predchádzať konfliktom a keď už aj nastanú, ako ich čo najlepšie riešiť?
  • ako mať predavačov tovaru namiesto „podávačov“ tovaru?
  • ako zákazníkom služby aktívne predávať a nie iba ponúkať?

  Poskytovaním programov osobnostného rozvoja prostredníctvom seminárov, tréningov a osobného koučovania zvyšujeme hodnotu ľudských zdrojov v spoločnostiach našich klientov. Zameriavame sa na tvorbu zručností u bežných zamestnancov, manažérov ale i majiteľov spoločností, požadovanú zmenu ich postojov a ich motiváciu pre dosahovanie lepších pracovných výsledkov.

  Pre našich klientov najčastejšie realizujeme semináre, tréningy a koučing v nasledovných oblastiach (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku):

  • predajné zručnosti
  • obchodnícke zručnosti
  • manažérske zručnosti
  • komunikačné zručnosti
  • prezentačné techniky
  • profesionálne vyjednávanie
  • vedenie a riadenie ľudí
  • manažment času
  • starostlivosť o zákazníka
  • predaj cez telefón
  • získavanie nových zákazníkov
  • zvládanie stresov a konfliktných situácií
  • ...

  Už sa Vám stalo, že ste investovali do osobnostného rozvoja svojich ľudí a napriek tomu sa nič nezmenilo?
  Alebo, že sa prezentované zručnosti a vedomosti nepreniesli do praxe?

  Obsah našich seminárov a tréningov je vždy prispôsobený aktuálnej východiskovej úrovni účastníkov, špecifikám odvetvia, v ktorom zamestnanci pôsobia a najmä všeobecným i špecifickým cieľom, ktoré nimi naši klienti sledujú. Napríklad, i keď princípy, ktoré v praxi využíva obchodník so značkovými, sofistikovanými produktmi alebo riešeniami a obchodník s rýchlo-obrátkovým tovarom sú podobné, špecifiká a rozsah obchodníckych zručností, ktoré potrebujú títo obchodníci ovládať, sú odlišné. Vieme o týchto rozdieloch, a preto vždy pred realizáciou tréningov pripravujeme ich obsah a aktivity na základe adresných požiadaviek klienta a v súlade so sledovanými cieľmi osobnostného rozvoja – celej skupiny zamestnancov alebo aj konkrétnych jednotlivcov.

  Nerobíme šablónovité programy a neposkytujeme paušálne riešenia. Aj preto sa Vám s nami nestane, že keď sa Vaši ľudia vrátia z tréningu či semináru, tak nenastane žiadna zmena.
  Môžete nám veriť, že požadovaná zmena nastane!

  Radi sa s Vami osobne stretneme a povieme Vám ako Vám vieme poradiť a pomôcť v oblasti osobnostného rozvoja Vašich zamestnancov.