Mapa stránky
SlovenskyDeutschEnglishČesky
 • Kontakt
 • Referencie
 • Hľadáte prácu
 • Hľadáte ľudí
 • Čo robíme
 • Kto sme
 • Domov
 • Výber a nábor zamestnancov

  späť
 • Úvodná stránka
 • Hľadáte ľudí
 • Výber a nábor zamestnancov
 • Pre našich klientov realizujeme najčastejšie nasledovné varianty výberu a náboru zamestnancov:

  1/ Komplexná služba výberu zamestnancov

  Ide o nami najčastejšie poskytovanú službu. Jej obsahom je:

  • konzultácie s klientom pri špecifikovaní požiadaviek na uchádzača (uchádzačov)
  • oslovenie vhodných adeptov z našich databáz a formou cielenej inzercie
  • spracovanie údajov o adeptoch
  • vyselektovanie uchádzačov zodpovedajúcich požiadavkám klientov
  • preverenie uchádzačov formou osobných pohovorov (tzv. malé finále)
  • vyselektovanie najvhodnejších uchádzačov, diskrétne preverenie referencií
  • vypracovanie profilov uchádzačov (posudky)
  • predstavenie profilov najvhodnejších uchádzačov klientovi
  • nami aktívne vedené pohovory u klienta (tzv. veľké finále)
  • finálne rozhodnutie v spolupráci s klientom
  • návrh postupu na adaptáciu zamestnanca.

  Celý výberový proces začína vyšpecifikovaním požiadaviek na vhodného uchádzača klientom. Na uľahčenie tejto špecifikácie poskytujeme našim klientom konzultácie ale aj formuláre s pripravenými špecifikáciami. V prípade, ak naši klienti vytvárajú novú pracovnú pozíciu a zvažujú požiadavky na zamestnanca, radi im osobne poradíme pri špecifikácii požiadaviek.

  Od okamihu, keď máme špecifikáciu a požiadavky na zamestnanca, sme do 4-5 týždňov schopní predstaviť klientovi najvhodnejšieho uchádzača. Pri špecifických pracovných pozíciách z hľadiska odbornosti (napr.: architekti, technici a pod.), či z hľadiska dlhodobej praxe (napr.: riaditelia a vedúci pracovníci), závisí táto doba od dostupnosti vhodných pracovných síl v žiadanom regióne. Zvyčajne sa potom táto doba pohybuje do 6 týždňov a aj pri doterajšom najšpecifickejšom výbere sme nepresiahli 8 týždňov.

  Pri väčšine bežných pracovných pozícií pri vyhľadávaní jedného uchádzača v regiónoch mimo Bratislavy, Prahy a Brna spracujeme obvykle cez 150 žiadostí od adeptov, osobne preveríme v priemere 25 vyselektovaných uchádzačov a klientovi predstavíme od 3 do 6 najvhodnejších uchádzačov. Naši klienti si väčšinou želajú, aby sme tzv. finálne výberové pohovory viedli za ich prítomnosti my.

  Každého z finálnych uchádzačov predstavených klientovi posudzujú minimálne dvaja naši konzultanti, partneri alebo senior konzultant a finálne pohovory vedú vždy partneri alebo senior konzultant. Tento prístup nám pomáha dosahovať vysokú validitu výberov a vysokú úspešnosť pri obsadzovaní a zotrvaní prijatých uchádzačov v spoločnostiach našich klientov.

  2/ Finálne výbery zamestnancov

  Túto službu využívajú spravidla naši klienti, ktorí majú vlastnú databázu adeptov a zrealizovanú predselekciu, alebo sa rozhodujú medzi viacerými vhodnými uchádzačmi – z externého i interného prostredia. Svojou aktívnou účasťou a vedením finálového pohovoru pomôžeme klientom potvrdiť alebo skorigovať ich zamýšľané rozhodnutie, zamerať sa na kritické oblasti uchádzačov, poukázať na silné a slabé stránky uchádzačov, ich výhody alebo nevýhody a pomôcť klientovi urobiť správne rozhodnutie.

  Obsah tejto služby spočíva v nasledovných aktivitách:

  • konzultácia s klientom ohľadom vyselektovaných uchádzačov
  • nami aktívne vedené pohovory u klienta (tzv. veľké finále)
  • finálne rozhodnutie v spolupráci s klientom

  3/ Komplexná služba náboru zamestnancov

  Naše služby v oblasti náboru zamestnancov využívajú klienti, ktorí obsadzujú väčšie množstvo pozícií uchádzačmi, pri ktorých je primárne rozhodujúca pracovná kvalifikácia uchádzačov. Ide väčšinou o robotnícke profesie, prácu vo výrobe, službách alebo stavebníctve. V prípade náboru ide o uchádzačov, ktorí budú po prijatí členmi väčších tímov a na svoju prácu budú systematicky zaškolení.

  Rozsah služieb náboru zamestnancov závisí od požiadaviek klienta.

  Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadom našich služieb v oblasti personálnej agentúry, neváhajte a kontaktujte nás prosím.

  Kontakt