Sitemap
SlovenskyDeutschEnglishČesky
 • Contact us
 • References
 • Find a job
 • Find an employee
 • What we do
 • Who we are
 • Home
 • Registration

  späť
 • Homepage
 • Find a job
 • Registration
 • By registering in our database you will increase your chance of getting a new job. Only those applicants which are registered in our database and sent us their CV will be invited for a job interview. If you have any questions about the registration or you need a help with submitting it, please do not hesitate to contact us by email: registracia@hromada.biz

  If you wish to be informed about new job vacancies according to your specific requirements, please register your details in our database and DO tick on option „I am interested in receiving information about new vacancies“.

  If you are currently unemployed, please do not forget that the registration in our database is not the only way to increase your chance of finding a new job. We will do our best to help you find a job, however we are limited by vacancies and their requirements set by clients. Therefore, do not stop actively looking for a job, gaining new qualification and think positively. We will cross our fingers and wish you the best of luck in your job hunting. Of course, we will be delighted if you get a new job thanks to us.

  *Prosím vyplňte v prípade, že reagujete na konkrétnu pracovnú ponuku
  Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
  Jazykové schopnosti:
  Angličtina  Nemčina  Francúzština  Španielčina  Maďarčina  Terajšia pracovná pozícia:


  Štát
  Priložiť životopis (1MB max)
  Priložiť sprievodný list (1MB max)
  odoslať formulár * Povinné údaje
  Vyplenín formuláru a priloženín životopisu a sprievodného listu dávam súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti H.R.omada s.r.o. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Zároveň vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 5 rokov budú údaje vymazané.