Effective development programs, visible results

In 2010, we agreed that it was the right time to take years of managerial experience further. Since then, our development programs have helped clients across Europe to achieve extraordinary business success. We will set up a mirror for you and help you identify burning issues that are holding back growth.

01

Practical training with proven results

Trainings and seminars are full of examples that you can immediately use in the practice of your company and work more efficiently.

02

Extensive, field-proven know-how

We develop people only in areas from which we have real practical experience.

03

Trainings also in English

Our programs have successfully helped managers and salespeople of 15 nationalities. We are the only one from Slovakia to teach clients in Scandinavia.

04

Workshops on inspirational topics and soft skills development.topics

Find the answers to the questions that are holding you back and pick up fresh wind in your sails.

Trainings and seminars are based on the refined know - how of our trainers from their many years of managerial experience. We will show you how you can immediately improve and approach your business differently.

Do you ever feel like you are looping in a carousel that you can't get out of? Sometimes, all you have to do is change your perspective and you will rediscover determination, will and joy.

We will help you find experienced managers, salespeople and specialists who will complete and fit to the imaginary puzzle of your team.

Solution Focused Coaching is an effective and proven tool that will quickly help you and your employees to make the desired changes in various areas of professional or personal life.

Upcoming open seminars and trainings

All seminars & trainings
Detail
Ing. Jozef Tokár, BA (Hons)
Trainer Ing. Jozef Tokár, BA (Hons)
Otvorený seminár

Manažérska akadémia (5 dní)

Peter Drucker hovoril, že manažment je robenie veci správne. Leadership (Vodcovstvo) je robenie správnych vecí. V rámci piatich tréningových dní sa pozrieme na tie správne veci a precvičíme si, vyladíme, ako ich správne využívať.

Získate odpovede, know how a hlavne tréning v nasledovných oblastiach:

Akým spôsobom môžu manažéri posudzovať svojich ľudí?

Ako odhaliť potenciál našich zamestnancov?

Ako zlepšiť rozhodovací proces pri prijímaní nových ľudí?

Ako majú manažéri efektívne komunikovať s nadriadenými aj podriadenými?

Ako vykonávať efektívne hodnotenia výkonnosti a očakávaní?

Ako si môžeme vybrať správnych ľudí do nášho tímu?

Aké sú najlepšie spôsoby motivácie rôznych podriadených?

Ako zlepšiť výkonnosť, motiváciu a efektivitu našich zamestnancov správnym riadením?

Ako môže individuálna motivácia prispieť k motivujúcemu pracovnému prostrediu?

Ako sa môžeme vysporiadať s negatívnymi zamestnancami a znížiť ich vplyv na ostatných?

 

Praktické školenie, ktoré je v prvom rade tréning vedomostí a prístupov a je plné využiteľných rádpriamych odpovedí na Vaše otázky.

Ak toto hľadáte, chcete si veci aj precvičiť, nielen vypočuť a nadchnúť sa,  tak ste na správnom mieste a rýchlo si.rezervujte svoje miesto

17. June 2024
Detail
Mgr. Branislav Hromada
Trainer Mgr. Branislav Hromada
Pripravovaný seminár

Umenie spätnej väzby (online)

Objaviť plný potenciál tohto nástroja. Pochopiť a precvičiť princípy efektívnej spätnej väzby. Naučiť sa prijímať nielen „spravodlivú“ kritiku. 

leto 2024
Detail
Mgr. Branislav Hromada
Trainer Mgr. Branislav Hromada
Pripravovaný seminár

Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)

Naučiť manažérov využiť plný potenciál hodnotiaceho rozhovoru, nielen raz za rok ale aj v každodenných situáciách. Vedieť pomocou neho: zhodnotiť, usmerniť, motivovať, identifikovať a rozvíjať talent a silné stránky. Zvýšiť pracovníkovu zaangažovanosť na napĺňaní cieľov. Skompetentniť hodnotených v čo najkratšom čase tak, aby si mohli pomôcť sami bez potreby inej autority.

leto-jeseň 2024
Detail
Mgr. Branislav Hromada
Trainer Mgr. Branislav Hromada
Pripravovaný seminár

ČIN vs. NIČ – ako prestať prokrastinovať

„Ak si slovo „Čin“ prečítame odzadu, prídeme k slovu „Nič“. Verím, že len činmi dokážeme napĺňať svoju existenciu.“

jún 2024
Detail
Ing. Jozef Tokár, BA (Hons)
Trainer Ing. Jozef Tokár, BA (Hons)
Pripravovaný seminár

Efektívny pohovor

Pracovný pohovor by mal byť zážitkom pre obe strany – príjemný rozhovor, vďaka ktorému si recruiter/manažér overí, či sa kandidát hodí na pozíciu, do firmy. Zároveň má pomôcť napovedať aj uchádzačovi, či je pozícia pre neho vhodná. Ale ako na to, aby to bolo nielen príjemné, ale hlavne efektívne pre všetkých zúčastnených.

May 2020
Detail
Ing. Jozef Tokár, BA (Hons)
Trainer Ing. Jozef Tokár, BA (Hons)
Pripravovaný seminár

Komplexný rozvoj obchodníka (5 dní)

Chcete sa stať za jeden deň počúvania múdrostí najlepším obchodníkom na svete?

Myslíte si, že existujú skratky vo všetkom, vrátane obchodu?

Ak hľadáte podobné kurzy, skúste radšej hľadať šťastie niekde inde...

 

Pokiaľ ale hľadá praktický školenie, ktoré je v prvom rade tréning vedomostí a prístupov, plná využiteľných rádpriamych odpovedí na Vaše otázky, tak ste na správnom mieste a rýchlo si rezervujte svoje miesto

máj - jún 2024
Detail
Mgr. Branislav Hromada
Trainer Mgr. Branislav Hromada
Pripravovaný seminár

Mentálna odolnosť – pevný základ pre všetko ostatné ...

Psychohygiena, vlastný rozvoj, práca so sebou samým...

leto 2024
Detail
Mgr. Branislav Hromada
Trainer Mgr. Branislav Hromada
Pripravovaný seminár

Hravá a pozitívna výchova dieťaťa

Spoznať inovatívnu cestu ako pomôcť sebe a deťom prekonať ich problémy so správaním a emóciami. Naučiť sa koučovať detské zručnosti  na workshope  s minimom teórie, avšak plnom nácviku užitočných techník. Pomôže rodičom vhodne komunikovať a spolupracovať s dieťaťom na riešení jeho problémov.

jar 2024

Latest articles

Hravá a pozitívna výchova dieťaťa – časť 1.
For inspiration

Hravá a pozitívna výchova dieťaťa – časť 1.

18. May 2020
Detail
Vedomosti alebo aj výsledky?
Media, articles

Vedomosti alebo aj výsledky?

10. May 2020
Detail
Trainings & Seminars

Acquire new skills

Detail
Inspirational Workshops

Discover the motivation for change

Detail
Coaching

Develop your potential

Detail
About us

Get to know us better

Detail