Open Online Trainings

At open trainings, a mix of individuals or smaller groups of employees who care about their own development meets. Sometimes, they train without the contribution of their employer, sometimes corporate development programs do not cover their needs.

Trainers will teach you practical techniques that you can easily learn thanks to examples. This gives you confidence in decision-making and greater efficiency in everyday tasks.

Práca z domu s deťmi

Trainer: Ing. Jozef Tokár, BA (Hons) May 2020

Práca z domu – ako to urobiť tak, aby boli všetci spokojní (my, naši nadriadení a kolegovia, naše deti, a aby bola naša práca kvalitne dokončená.

Detail

Efektívna komunikácia pre manažérov v náročnom období

Trainer: Ing. Igor Hromada október 2020

Kedy je dôležitejšie vedieť dobre komunikovať – keď je vo firme pohoda, roky rastiete, alebo keď sa veľa okolností náhle zmenilo?

Detail

Efektívny obchodník a jeho práca po COVID-19 pandémii

Trainer: Ing. Igor Hromada október 2020

Obchodovať v čase COVID-19, nie je iba o výzve dlhodobo pracovať z domu.

Detail

Mentálna odolnosť – pevný základ pre všetko ostatné ...

Trainer: Mgr. Branislav Hromada október 2020

Psychohygiena, vlastný rozvoj, práca so sebou samým...

Detail

Ako vyselektovať skutočne dôležitých a potrebných zamestnancov.

Trainer: Ing. Igor Hromada október 2020

Prepustenie zamestnancov - ako to spraviť vhodne a citlivo.

Detail

Hravá a pozitívna výchova dieťaťa

Trainer: Mgr. Branislav Hromada október 2020

Spoznajte inovatívnu cestu ako pomôcť sebe a deťom prekonať ich problémy so správaním a emóciami. Výchova plná zábavy, kreativity a hravosti. Pripraví Vaše deti na prekonávanie prekážok v živote. Naučte sa koučovať detské zručnosti na workshope s minimom teórie, avšak plnom nácviku užitočných techník.

Detail

Efektívna komunikácia pre manažérov v náročnom období

Trainer: Mgr. Branislav Hromada október 2020

Kedy je dôležitejšie vedieť dobre komunikovať – keď je vo firme pohoda, roky rastiete, alebo keď sa veľa okolností náhle zmenilo?

Detail

Ako vyselektovať skutočne dôležitých a potrebných zamestnancov.

Trainer: Mgr. Branislav Hromada október 2020

Prepustenie zamestnancov - ako to spraviť vhodne a citlivo.

Detail
Inspirational Workshops

Discover the motivation for change

Detail
Coaching

Develop your potential

Detail
About us

Get to know us better

Detail
Blog

Regular dose of inspiration

Detail

This website uses cookies, some of which are necessary for the website to operate properly and some of which are designed to improve your experience when you visit. You can accept all cookies by clicking “I accept”. If you wish to review the cookies we use please click here.

I agree