Open Online Trainings

At open trainings, a mix of individuals or smaller groups of employees who care about their own development meets. Sometimes, they train without the contribution of their employer, sometimes corporate development programs do not cover their needs.

Trainers will teach you practical techniques that you can easily learn thanks to examples. This gives you confidence in decision-making and greater efficiency in everyday tasks.

Efektívny pohovor

Trainer: Ing. Jozef Tokár, BA (Hons) 2. May 2023

Pracovný pohovor by mal byť zážitkom pre obe strany – príjemný rozhovor, vďaka ktorému si recruiter/manažér overí, či sa kandidát hodí na pozíciu, do firmy. Zároveň má pomôcť napovedať aj uchádzačovi, či je pozícia pre neho vhodná. Ale ako na to, aby to bolo nielen príjemné, ale hlavne efektívne pre všetkých zúčastnených.

Detail

Umenie spätnej väzby (online)

Trainer: Mgr. Branislav Hromada 10. May 2023

Objaviť plný potenciál tohto nástroja. Pochopiť a precvičiť princípy efektívnej spätnej väzby. Naučiť sa prijímať nielen „spravodlivú“ kritiku.

Detail

Komplexný rozvoj obchodníka (5 dní)

Trainer: Ing. Jozef Tokár, BA (Hons) 25. May 2023

Chcete sa stať za jeden deň počúvania múdrostí najlepším obchodníkom na svete? Myslíte si, že existujú skratky vo všetkom, vrátane obchodu? Ak hľadáte podobné kurzy, skúste radšej hľadať šťastie niekde inde... Pokiaľ ale hľadá praktický školenie, ktoré je v prvom rade tréning vedomostí a prístupov, plná využiteľných rád a priamych odpovedí na Vaše otázky, tak ste na správnom mieste a rýchlo si rez...

Detail

Manažérska akadémia (5 dní)

Trainer: Ing. Jozef Tokár, BA (Hons) 30. May 2023

Peter Drucker hovoril, že manažment je robenie veci správne. Leadership (Vodcovstvo) je robenie správnych vecí. V rámci piatich tréningových dní sa pozrieme na tie správne veci a precvičíme si, vyladíme, ako ich správne využívať. Získate odpovede, know how a hlavne tréning v nasledovných oblastiach: Akým spôsobom môžu manažéri posudzovať svojich ľudí? Ako odhaliť potenciál našich zamestnancov? Ako...

Detail

Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)

Trainer: Mgr. Branislav Hromada november 2023

Naučiť manažérov využiť plný potenciál hodnotiaceho rozhovoru, nielen raz za rok ale aj v každodenných situáciách. Vedieť pomocou neho: zhodnotiť, usmerniť, motivovať, identifikovať a rozvíjať talent a silné stránky. Zvýšiť pracovníkovu zaangažovanosť na napĺňaní cieľov. Skompetentniť hodnotených v čo najkratšom čase tak, aby si mohli pomôcť sami bez potreby inej autority.

Detail

ČIN vs. NIČ – ako prestať prokrastinovať

Trainer: Mgr. Branislav Hromada jún 2023

„Ak si slovo „Čin“ prečítame odzadu, prídeme k slovu „Nič“. Verím, že len činmi dokážeme napĺňať svoju existenciu.“

Detail

Mentálna odolnosť – pevný základ pre všetko ostatné ...

Trainer: Mgr. Branislav Hromada jún 2023

Psychohygiena, vlastný rozvoj, práca so sebou samým...

Detail

Hravá a pozitívna výchova dieťaťa

Trainer: Mgr. Branislav Hromada máj 2023

Spoznať inovatívnu cestu ako pomôcť sebe a deťom prekonať ich problémy so správaním a emóciami. Naučiť sa koučovať detské zručnosti na workshope s minimom teórie, avšak plnom nácviku užitočných techník. Pomôže rodičom vhodne komunikovať a spolupracovať s dieťaťom na riešení jeho problémov.

Detail
Inspirational Workshops

Discover the motivation for change

Detail
Coaching

Develop your potential

Detail
About us

Get to know us better

Detail
Blog

Regular dose of inspiration

Detail

This website uses cookies, some of which are necessary for the website to operate properly and some of which are designed to improve your experience when you visit. You can accept all cookies by clicking “I accept”. If you wish to review the cookies we use please click here.

I agree