Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)

Naučiť manažérov využiť plný potenciál hodnotiaceho rozhovoru, nielen raz za rok ale aj v každodenných situáciách. Vedieť pomocou neho: zhodnotiť, usmerniť, motivovať, identifikovať a rozvíjať talent a silné stránky. Zvýšiť pracovníkovu zaangažovanosť na napĺňaní cieľov. Skompetentniť hodnotených v čo najkratšom čase tak, aby si mohli pomôcť sami bez potreby inej autority.

Čo je obsahom otvoreného online semináru?

Nástroje:       

Ako pripraviť seba a hodnotených na rozhovor.
Ako viesť účinný hodnotiaci rozhovor tak, aby ani pre jednu stranu nepôsobil stresujúco.
Akým spôsobom viesť hodnoteného k spätnej väzbe svojho výkonu.
Ako participatívne formulovať ciele pre individuálne plány rozvoja.
Jasne sformulované kritériá hodnotenia kvality.
Ako podnietiť zvedomenie zdrojov hodnoteného (vlastnosti, zručnosti, skúsenosti, stratégie ...) pre efektívnejšie dosahovanie jeho cieľov.

Základné informácie
  • Termín: leto - jeseň 2024
  • Čas: 8:30 – 16:30
  • Počet účastníkov: maximálne 10
  • Tréner: Mgr. Braňo Hromada
  • Jazyk: slovenský
  • Cena: 249 € + DPH za osobu
Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)
Trainer: Mgr. Branislav Hromada leto-jeseň 2024 THE PRICE: 249,- € plus VAT
Register for the seminar

I want to register for this seminar

Nechajte to na nás! Stačí, keď nám zanecháte vaše kontaktné údaje a my sa vám ozveme s našou ponukou.

Inspirational Workshops

Discover the motivation for change

Detail
Coaching

Develop your potential

Detail
About us

Get to know us better

Detail
Blog

Regular dose of inspiration

Detail