Umenie spätnej väzby (online)

Objaviť plný potenciál tohto nástroja. Pochopiť a precvičiť princípy efektívnej spätnej väzby. Naučiť sa prijímať nielen „spravodlivú“ kritiku. 

Čo je obsahom otvoreného online semináru?

Identifikovanie a naučiť sa, ako prijímať a poskytovať konštruktívnu a dopredu posúvajúcu spätnú väzbu.

 • Ako prijímať kritiku?
 • Ako pripraviť svojho kolegu na spätnú väzbu
 • Načasovanie – kedy je vhodný čas na spätnú väzbu
 • Ako viesť rozhovor?
 • Ako odkomunikovať  psychologicky „háklivú“ kritiku tak, aby druhá strana mala chuť sa zmeniť?
 • Ako poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu?
 • Ako efektívne chváliť
Základné informácie
 • Termín: október 2023
 • Čas: 8:30 – 12:30
 • Počet účastníkov: maximálne 10
 • Tréner: Mgr. Braňo Hromada
 • Jazyk: slovenský
 • Cena: 179 € + DPH za osobu
Umenie spätnej väzby (online)
Trainer: Mgr. Branislav Hromada október 2023 THE PRICE: 179,- € plus VAT
Register for the seminar

I want to register for this seminar

Inspirational Workshops

Discover the motivation for change

Detail
Coaching

Develop your potential

Detail
About us

Get to know us better

Detail
Blog

Regular dose of inspiration

Detail

This website uses cookies, some of which are necessary for the website to operate properly and some of which are designed to improve your experience when you visit. You can accept all cookies by clicking “I accept”. If you wish to review the cookies we use please click here.

I agree