Vedomosti alebo aj výsledky?

10. máj 2020

BOJNICKÁ SPOLOČNOSŤ H.R.OMADA ÚSPEŠNE ROZVÍJA OBCHODNÍKOV A MANAŽÉROV OD ŠKANDINÁVIE AŽ PO BALKÁN.

Absolvovali ste už rozvojové programy, ktoré boli síce zaujímavé a pútavé, ale nepriniesli Vám a Vašej spoločnosti hmatateľné výsledky?

Zažili ste už semináre, kde bolo veľa teoretických informácií, ale málo z nich ste vedeli využiť v praxi?

Beriete prostriedky vynaložené na rozvoj zamestnancov ako náklady sociálneho programu, alebo  ich považujte za investíciu, ktorá sa Vám má oplatiť?

Účinný rozvojový program má byť pútavý, plný praktických informácií a príkladov, možno aj zábavný, no najmä musí priniesť reálne výsledky či želanú zmenu.

Sme hlboko presvedčení, že kvalitní tréneri musia rozumieť core biznisu svojich zákazníkov, chápať výzvy, ktorým čelia. To sa dá garantovať jedine tým, že majú vlastnú relevantnú a dlhoročnú skúsenosť v oblastiach, v ktorých ľudí sami rozvíjajú. A zároveň majú obrovský prehľad o trhu.

Naši zákazníci na nás oceňujú aj to, že nie sme len servilní vykonávači ich predstáv, ale že od nás dostávajú aj racionálnu spätnú väzbu, otvárame im oči a pomáhame im v napredovaní ich spoločností aj ako konzultanti. Všetci naši tréneri sú interní zamestnanci, nenajímame si externistov. Aj vďaka tomu vieme garantovať vysokú kvalitu a návratnosť rozvojových programov.

Prioritu dosiahnutia výsledku povyšujeme nad formu. Preto tréneri musia byť komplexní v použití rôznych prístupov - koučing, mentoring, trénovanie, poradenstvo. Taktiež musia prihliadať na lokálne zvyklosti a kultúrne špecifiká, či už školia Nórov, Švédov, Slovákov alebo Rumunov.

Efektivitu rozvojových programov vieme dosiahnuť vo výrobných i v obchodných spoločnostiach, v rodinných firmách i v zahraničných korporáciách. Dôkazom toho je napríklad to, že mnohým slovenským dcéram renomovaných zahraničných spoločností sme pomohli systematickými programami dostať sa z hľadiska trhového podielu z Top 10 do Top 3 na slovenskom trhu.  A tento úspech neostal bez odozvy aj v ich centrálach. Práve preto nás pozývajú, aby sme pomohli aj ich ďalším dcérskym spoločnostiam.

Začali sme na Slovensku a rozrástli sme sa do zahraničia, len v roku 2019 sme rozvíjali manažérov a obchodníkov z trinástich krajín. No tešíme sa, že takmer polovica našich zákazníkov sú stále slovenské spoločnosti.

 

Tréneri spoločnosti H.R.OMADA

Tréningy a semináre

Osvojte si nové zručnosti

Detail
Inšpiratívne Workshopy

Objavte motiváciu k zmene

Detail
Koučing

Rozvíjajte svoj potenciál

Detail
Kto sme

Spoznajte nás bližšie

Detail