Otvorené tréningy

Na verejných online tréningoch sa stretáva mix jednotlivcov, alebo menších skupín zamestnancov, ktorým záleží na vlastnom rozvoji. Niekedy sa vzdelávajú bez prispenia svojho zamestnávateľa, niekedy firemné rozvojové programy nepokrývajú ich potreby.
Tréneri vás naučia praktické techniky, ktoré si vďaka príkladom ľahko osvojíte. Získate tak istotu v rozhodovaní a vyššiu efektívnosť pri každodenných úlohách.

Manažérska akadémia (5 dní)

Školiteľ: Ing. Jozef Tokár, BA (Hons) 17. jún 2024

Peter Drucker hovoril, že manažment je robenie veci správne. Leadership (Vodcovstvo) je robenie správnych vecí. V rámci piatich tréningových dní sa pozrieme na tie správne veci a precvičíme si, vyladíme, ako ich správne využívať. Získate odpovede, know how a hlavne tréning v nasledovných oblastiach: Akým spôsobom môžu manažéri posudzovať svojich ľudí? Ako odhaliť potenciál našich zamestnancov? Ako...

Detail

Umenie spätnej väzby (online)

Školiteľ: Mgr. Branislav Hromada leto 2024

Objaviť plný potenciál tohto nástroja. Pochopiť a precvičiť princípy efektívnej spätnej väzby. Naučiť sa prijímať nielen „spravodlivú“ kritiku.

Detail

Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)

Školiteľ: Mgr. Branislav Hromada leto-jeseň 2024

Naučiť manažérov využiť plný potenciál hodnotiaceho rozhovoru, nielen raz za rok ale aj v každodenných situáciách. Vedieť pomocou neho: zhodnotiť, usmerniť, motivovať, identifikovať a rozvíjať talent a silné stránky. Zvýšiť pracovníkovu zaangažovanosť na napĺňaní cieľov. Skompetentniť hodnotených v čo najkratšom čase tak, aby si mohli pomôcť sami bez potreby inej autority.

Detail

ČIN vs. NIČ – ako prestať prokrastinovať

Školiteľ: Mgr. Branislav Hromada jún 2024

„Ak si slovo „Čin“ prečítame odzadu, prídeme k slovu „Nič“. Verím, že len činmi dokážeme napĺňať svoju existenciu.“

Detail

Efektívny pohovor

Školiteľ: Ing. Jozef Tokár, BA (Hons) jar 2024

Pracovný pohovor by mal byť zážitkom pre obe strany – príjemný rozhovor, vďaka ktorému si recruiter/manažér overí, či sa kandidát hodí na pozíciu, do firmy. Zároveň má pomôcť napovedať aj uchádzačovi, či je pozícia pre neho vhodná. Ale ako na to, aby to bolo nielen príjemné, ale hlavne efektívne pre všetkých zúčastnených.

Detail

Komplexný rozvoj obchodníka (5 dní)

Školiteľ: Ing. Jozef Tokár, BA (Hons) máj - jún 2024

Chcete sa stať za jeden deň počúvania múdrostí najlepším obchodníkom na svete? Myslíte si, že existujú skratky vo všetkom, vrátane obchodu? Ak hľadáte podobné kurzy, skúste radšej hľadať šťastie niekde inde... Pokiaľ ale hľadá praktický školenie, ktoré je v prvom rade tréning vedomostí a prístupov, plná využiteľných rád a priamych odpovedí na Vaše otázky, tak ste na správnom mieste a rýchlo si rez...

Detail

Mentálna odolnosť – pevný základ pre všetko ostatné ...

Školiteľ: Mgr. Branislav Hromada leto 2024

Psychohygiena, vlastný rozvoj, práca so sebou samým...

Detail

Hravá a pozitívna výchova dieťaťa

Školiteľ: Mgr. Branislav Hromada jar 2024

Spoznať inovatívnu cestu ako pomôcť sebe a deťom prekonať ich problémy so správaním a emóciami. Naučiť sa koučovať detské zručnosti na workshope s minimom teórie, avšak plnom nácviku užitočných techník. Pomôže rodičom vhodne komunikovať a spolupracovať s dieťaťom na riešení jeho problémov.

Detail
Inšpiratívne Workshopy

Objavte motiváciu k zmene

Detail
Koučing

Rozvíjajte svoj potenciál

Detail
Kto sme

Spoznajte nás bližšie

Detail
Blog

Pravidelná dávka inšpirácie

Detail