Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)

Naučiť manažérov využiť plný potenciál hodnotiaceho rozhovoru, nielen raz za rok ale aj v každodenných situáciách. Vedieť pomocou neho: zhodnotiť, usmerniť, motivovať, identifikovať a rozvíjať talent a silné stránky. Zvýšiť pracovníkovu zaangažovanosť na napĺňaní cieľov. Skompetentniť hodnotených v čo najkratšom čase tak, aby si mohli pomôcť sami bez potreby inej autority.

Čo je obsahom otvoreného online semináru?

Nástroje:       

Ako pripraviť seba a hodnotených na rozhovor.
Ako viesť účinný hodnotiaci rozhovor tak, aby ani pre jednu stranu nepôsobil stresujúco.
Akým spôsobom viesť hodnoteného k spätnej väzbe svojho výkonu.
Ako participatívne formulovať ciele pre individuálne plány rozvoja.
Jasne sformulované kritériá hodnotenia kvality.
Ako podnietiť zvedomenie zdrojov hodnoteného (vlastnosti, zručnosti, skúsenosti, stratégie ...) pre efektívnejšie dosahovanie jeho cieľov.

Základné informácie
  • Termín: november 2023
  • Čas: 8:30 – 16:30
  • Počet účastníkov: maximálne 10
  • Tréner: Mgr. Braňo Hromada
  • Jazyk: slovenský
  • Cena: 249 € + DPH za osobu
Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)
Školiteľ: Mgr. Branislav Hromada november 2023 CENA: 249,- € plus DPH
Prihlásiť sa na seminár

Chcem sa prihlásiť na tento seminár

Inšpiratívne Workshopy

Objavte motiváciu k zmene

Detail
Koučing

Rozvíjajte svoj potenciál

Detail
Kto sme

Spoznajte nás bližšie

Detail
Blog

Pravidelná dávka inšpirácie

Detail

Táto webová stránka používa súbory cookies, z ktorých niektoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky a niektoré z nich sú určené na zlepšenie vášho užívateľského zážitku. Všetky súbory cookie môžete prijať kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“. Ak chcete skontrolovať súbory cookie, ktoré používame, kliknite sem.

Súhlasím