Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)

Naučiť manažérov využiť plný potenciál hodnotiaceho rozhovoru, nielen raz za rok ale aj v každodenných situáciách. Vedieť pomocou neho: zhodnotiť, usmerniť, motivovať, identifikovať a rozvíjať talent a silné stránky. Zvýšiť pracovníkovu zaangažovanosť na napĺňaní cieľov. Skompetentniť hodnotených v čo najkratšom čase, tak aby si mohli pomôcť sami bez potreby inej autority.

Čo je obsahom otvoreného online semináru?

Nástroje:       

Ako pripraviť seba a hodnotených na rozhovor.
Ako viesť účinný hodnotiaci rozhovor, tak aby ani pre jednu stranu nepôsobil stresujúco.
Akým spôsobom viesť hodnoteného k spätnej väzbe svojho výkonu.
Ako participatívne formulovať ciele pre individuálne plány rozvoja.
Jasne sformulované kritériá hodnotenia kvality.
Ako podnietiť zvedomenie zdrojov hodnoteného ( vlastnosti, zručnosti, skúsenosti, stratégie ... ) pre efektívnejšie dosahovanie jeho cieľov.

Základné informácie
  • Termín: 1. marec 2022
  • Čas: 8:30 – 16:30
  • Počet účastníkov: maximálne 10
  • Tréner: Mgr. Braňo Hromada
  • Jazyk: slovenský
  • Cena: 249 € + DPH za osobu
Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)
Školiteľ: Mgr. Branislav Hromada 1. marec 2022 CENA: 249,- € plus DPH
Prihlásiť sa na seminár

Chcem sa prihlásiť na tento seminár

Inšpiratívne Workshopy

Objavte motiváciu k zmene

Detail
Koučing

Rozvíjajte svoj potenciál

Detail
Kto sme

Spoznajte nás bližšie

Detail
Blog

Pravidelná dávka inšpirácie

Detail

Táto webová stránka používa súbory cookies, z ktorých niektoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky a niektoré z nich sú určené na zlepšenie vášho užívateľského zážitku. Všetky súbory cookie môžete prijať kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“. Ak chcete skontrolovať súbory cookie, ktoré používame, kliknite sem.

Súhlasím