Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)

Naučiť manažérov využiť plný potenciál hodnotiaceho rozhovoru, nielen raz za rok ale aj v každodenných situáciách. Vedieť pomocou neho: zhodnotiť, usmerniť, motivovať, identifikovať a rozvíjať talent a silné stránky. Zvýšiť pracovníkovu zaangažovanosť na napĺňaní cieľov. Skompetentniť hodnotených v čo najkratšom čase tak, aby si mohli pomôcť sami bez potreby inej autority.

Čo je obsahom otvoreného online semináru?

Nástroje:       

Ako pripraviť seba a hodnotených na rozhovor.
Ako viesť účinný hodnotiaci rozhovor tak, aby ani pre jednu stranu nepôsobil stresujúco.
Akým spôsobom viesť hodnoteného k spätnej väzbe svojho výkonu.
Ako participatívne formulovať ciele pre individuálne plány rozvoja.
Jasne sformulované kritériá hodnotenia kvality.
Ako podnietiť zvedomenie zdrojov hodnoteného (vlastnosti, zručnosti, skúsenosti, stratégie ...) pre efektívnejšie dosahovanie jeho cieľov.

Základné informácie
  • Termín: leto - jeseň 2024
  • Čas: 8:30 – 16:30
  • Počet účastníkov: maximálne 10
  • Tréner: Mgr. Braňo Hromada
  • Jazyk: slovenský
  • Cena: 249 € + DPH za osobu
Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)
Školiteľ: Mgr. Branislav Hromada leto-jeseň 2024 CENA: 249,- € plus DPH
Prihlásiť sa na seminár

Chcem sa prihlásiť na tento seminár

Nechajte to na nás! Stačí, keď nám zanecháte vaše kontaktné údaje a my sa vám ozveme s našou ponukou.

Inšpiratívne Workshopy

Objavte motiváciu k zmene

Detail
Koučing

Rozvíjajte svoj potenciál

Detail
Kto sme

Spoznajte nás bližšie

Detail
Blog

Pravidelná dávka inšpirácie

Detail