Mgr. Branislav Hromada

kouč, tréner
Vzdelanie
  • Filozofická Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor: Estetika - Filozofia (pedagogický smer) 
  • Medzinárodne akreditovaný výcvik Brief koučingu zameraného na riešenie. Pod vedením renomovaných koučov Solutionsurfers : PhDr. Klára Giertlová PCC, PKcS (Tajov - Slovensko) a Dr. Peter Szabo MCC (Basel – Švajčiarsko)
  • Aktuálne absolvuje psychoterapeutický výcvik v inštitúte DALET v Olomouci, tiež v smere Solution Focused – teda v prístupe zameranom na riešenie.

Jazyky
  • slovenčina
  • plynulá angličtina
  • aktívna španielčina 
  • pasívna nemčina
Zameranie a profesijné skúsenosti

Braňo pomáha organizáciám a jednotlivcom dostať sa tam, kde si želajú byť/naplniť ich potenciál. Využíva pritom rôzne techniky a metodiky (tréningy a workshopy, koučing, terapia, hypnoterapia, mentoring).  Špecializuje sa na získavanie funkčných riešení pre klientov.

V tréningoch sa Braňo zameriava na osvojenie vedomostí a zručností veľmi živou a interaktívnou formou. Dáva dôraz aby ich „učenie sa“ prebiehalo na reáliách klientov. Rád využíva kombináciu trénerského a koučingového prístupu. Trénuje 2 oblasti: profesionálne obchodné a manažérske zručnosti.

V inšpiratívnych workshopoch sa zameriava menej na odovzdávanie vedomostí, ale skôr na osvojenie si zručností, no najmä inšpiruje k zmene postojov.

Využíva Brief Coaching a Solution Focused coaching, ktorý podnecuje rozmýšľať o možných riešeniach oveľa viac, než o problémoch a prekážkach. 

 

Pracovné skúsenosti

Svoje kariérne skúsenosti začal zbierať v oblasti callcentier. Pred tým, než 2 z nich založil, vybudoval a riadil ich ako manažér, si prešiel aj pozíciami ako: operátor a supervisor. V komerčných callcentrách bol zodpovedný za celkový chod : HR – politiku,databázový manažment a riadenie výnosnosti kampaní. 

Neskôr pôsobil ako Sales & Marketing manager v PR agentúre, v športovom centre poskytujúce komplexné služby pre širokú verejnosť. 

Tiež bol branch managerom jednej z dvoch svetovo najväčších personálnych agentúr. Riadením ľudí, efektivizáciou procesov a vzťahom s klientmi zodpovedal za celkové ekonomické výsledky pobočiek. 

Od roku 2014 poskytuje odborné vzdelávanie a poradenstvo klientom vo forme: koučingu, konzultácií, workshopov a tréningov. 
Počas svojej doterajšej kariéry riešil množstvo obchodných prípadov a HR stratégií. Posledných 10 rokov pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách, pri ktorých riadil cez 400 ľudí a desiatky tímov s rôznym zameraním.

Počas svojej doterajšej kariéry bol viackrát postavený pred green-field projekty, kde sa naučil prekonávať a riešiť rôzne dielčie aj komplexné výzvy. Je autorom niekoľkých pôvodných metodík, školení a produktov. Braňo je človek, ktorý je silno orientovaný na riešenia a týmto životným postojom rád prináša pridanú hodnotu svojím klientom.

Tréningy a semináre

Osvojte si nové zručnosti

Detail
Inšpiratívne Workshopy

Objavte motiváciu k zmene

Detail
Koučing

Rozvíjajte svoj potenciál

Detail
Blog

Pravidelná dávka inšpirácie

Detail