Inšpiratívne Workshopy

Stáva sa vám, že máte pocit zacyklenia v kolotoči, z ktorého neviete vystúpiť? Necítite a možno ani nechcete objaviť motiváciu, aby ste sa pohli z miesta?

Niekedy nie je problém v nedostatku vedomostí alebo zručností na vykonanie zmeny. 

Niekedy stačí iba zmena pohľadu na vec a znovu v sebe objavíte odhodlanie, vôľu a radosť. 

Inšpiratívne Workshopy

Z problému na riešenia

Detail

Púť za svojimi zdrojmi – zážitkové sebapoznanie osobných tém a zdrojov

Detail

Stratégie zvládania stresu v Tele a v Mysli: odpovedá fyzioterapeut a kouč

Detail

Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focus koučingu)

Detail

Využitie koučingu – nielen pre manažérov

Detail

ČIN vs. NIČ – ako prestať prokrastinovať

Detail

Hravá a pozitívna výchova dieťaťa

Detail

Kooperujúci team – ako v praxi zvýšiť úspech a šťastie tímu

Detail

Ako prebiehajú workshopy?

Workshopom vás vedie tréner, no nedostanete návod, ani univerzálnu pravdu, ktorá funguje rovnako pre všetkých. Naopak, pomocou rôznych prístupov a cvičení, ktoré si vyskúšate, dokážete objaviť “svoje vlastné pravdy”.

Každý z účastníkov má priestor na vyjadrenie vlastného názoru, pokojne aj nesúhlasu.

Ako dlho trvajú workshopy?

Dĺžka je rôzna, závisí od témy a počtu účastníkov. Zvyčajne trvajú od 4 - 5 hodín až po 2 dni.

Tréningy a semináre

Osvojte si nové zručnosti

Detail
Koučing

Rozvíjajte svoj potenciál

Detail
Kto sme

Spoznajte nás bližšie

Detail
Blog

Pravidelná dávka inšpirácie

Detail