Koučing zameraný na riešenia

Koučing sa stal moderným, no najmä účinným spôsobom rozvoja manažérov a zamestnancov spoločností. Solution Focused Coaching (Koučing zameraný na riešenia) je efektívny a overený nástroj, ktorý vám a vašim zamestnancom rýchlo pomôže k želaným zmenám v rôznych oblastiach profesijného alebo aj osobného života.

Aj keď sa koučingu venuje veľa ľudí, iba časť z nich má profesionálne skúsenosti a bohatú manažérsku prax, ktorá ich oprávňuje posadiť sa pred skúseného majiteľa, manažéra, či odborníka a koučovať ho z pozície rovnocenného partnera.

Výhodou Solution Focused Coachingu je časová nenáročnosť. Stretnutie kouča a koučovaného zamestnanca prebieha obvykle do 2 hodín. Koučing sa dá ľahko skĺbiť s pracovnými aktivitami a programom.

Komu je koučing určený?

 

 • Koučovanie zadávateľa osobne: majiteľom, konateľom, riaditeľom, manažérom a všetkým ľuďom, ktorí sú pre vašu spoločnosť dôležití. 
 • Koučovanie vybranej osoby z firmy: zamestnancom, ktorých rozhodnutia výrazne ovplyvňujú chod firmy – či už z hľadiska dosahovania cieľov a výsledkov, alebo i z hľadiska vplyvu na ostatných kolegov a ich vplyvu na firemnú kultúru. Tému si zvolí zamestnanec sám, alebo vy ako zadávateľ.  

V akých situáciách je koučing pre firmy najviac prospešný? 

 • Keď potrebujete zvýšiť využívanie potenciálu koučovanej osoby (vidíte, že vaši ľudia majú na viac ako si uvedomujú, alebo si to uvedomujú a napriek tomu sa neposúvajú), 
 • pri transformačných procesoch vo firme (ľudia uviaznutí v starých zvykoch a koľajách, bránia zmenám),
 • keď potrebujete dosiahnuť hlbšiu transformačnú zmenu správania, postojov alebo názorov človeka,
 • pri rozhodovacích dilemách, ktoré život prináša,
 • pri uviaznutí človeka alebo firmy v „slepej uličke“,
 • na podporu kreativity a vízie,
 • individuálne potreby rozvoja (zvládanie stresu, komunikácia s tímom alebo kolegami, riešenie konfliktov),
 • keď je potrebné pomôcť zamestnancovi ako človeku (prenášanie súkromia do práce, alebo nadmernom prenášaní práce do súkromia, pri rôznych hraničných životných situáciách),
 • príprava na skupinové rozvojové programy a školenia (ak postoje ľudí bránia ich vlastnému rozvoju),
 • ako podpora po rozvojových a vzdelávacích programov (keď už ľudia vedia, čo a ako majú robiť, dokonca to už majú aj odtrénované, ale brzdia ich vlastné postoje),
 • v aktuálnej situácii na trhu práce je to pri nedostatku kvalifikovaných zamestnancov prejav odmeny a osobnej starostlivosti o zamestnancov (stabilizovanie vašich kľúčových ľudí).

 

Aké výsledky môžete od koučingu očakávať?  

 

 • Prinesie najtrvalejšie zmeny (dlhotrvajúce až doživotné),
 • podporí prebratie zodpovednosti (angažovanosť),
 • naučí sebestačnosti a samostatnosti pri rozhodovaní,
 • posilňuje sebadôveru a zdravé sebavedomie,
 • maximalizuje využitie potenciálu človeka,
 • prispieva k pozitívnemu nastaveniu: hľadá užitočné riešenia, nie prekážky a problémy,
 • podporuje kreativitu,
 • prináša pohľad na situácie z viacero uhlov,
 • nájde najlepšie riešenia vašej situácie.

 

Chcem vedieť viac informácií

Nechajte to na nás! Stačí, keď nám zanecháte vaše kontaktné údaje a my sa vám ozveme s našou ponukou.

Tréningy a semináre

Osvojte si nové zručnosti

Detail
Inšpiratívne Workshopy

Objavte motiváciu k zmene

Detail
Kto sme

Spoznajte nás bližšie

Detail
Blog

Pravidelná dávka inšpirácie

Detail