Efektívny pohovor

Pracovný pohovor by mal byť zážitkom pre obe strany – príjemný rozhovor, vďaka ktorému si recruiter/manažér overí, či sa kandidát hodí na pozíciu, do firmy. Zároveň má pomôcť napovedať aj uchádzačovi, či je pozícia pre neho vhodná. Ale ako na to, aby to bolo nielen príjemné, ale hlavne efektívne pre všetkých zúčastnených.

Čo je obsahom otvoreného semináru?

•Ako zistiť parametrické a osobnostné požiadavky na uchádzačov tak, aby boli vhodní do daného kolektívu, či ku konkrétnemu nadriadenému

•Ako moderovať náročné a špecifické požiadavky na uchádzačov tak, aby sa zvýšila úspešnosť výberu pri neznížení jeho kvality

•Ako sa pripraviť na možné riziká pri výbere, ako hľadať to naozaj podstatné

•Ako navrhnúť najvhodnejší spôsob výberu (koľko kôl, ich zameranie a ciele,…)

•Ako postupovať pri príprave otázok tak, aby obsiahli potrebné oblasti

•Ako pracovať s uchádzačmi tak, aby recruiter získal relevantné informácie (spôsob komunikácie, uvoľnenie atmosféry, postup vedenia pohovoru…)

•Ako v prípade neurčitých odpovedí uchádzačov získať relevantné a validné odpovede

•Ako klásť otázky v prípade špecifických pozícií, o ktorých má recruiter „slabšiu” predstavu (aby nemal uchádzač pocit, že oproti nemu sedí nie úplne kompetentný človek)

•Ako sa čo najviac vyhnúť subjektívnemu hodnoteniu uchádzačov (kalibrácia recruitera, potláčanie predsudkov recruiteraa zadávateľov, pre ktorých recruiter zamestnanca vyberá)

•Ako postupovať v prípade, keď je potrebné doplňujúcimi otázkami vyriešiť pochybnosti (ako čo najúspešnejšie verifikovať či uchádzač hovorí pravdu, či klame)

•Ako rozlíšiť dôležité faktory od menej dôležitých pri rôznych pozíciách (práca so skutočnými, nie iba deklarovanými požiadavkami manažérov, pre ktorých sa recruiting realizuje)

•Ako prezentovať spoločnosť tak, aby aj neúspešní uchádzači mali pozitívny dojem zo spoločnosti (ako zabrániť negatívnemu buzz marketingu a negatívnym referenciám, ktoré často šíria neúspešní uchádzači)

•Na aké informácie (pozitívne i negatívne) je potrebné upozorniť

•Ako v stručnosti popísať slabé a silné stránky, či možnosti a riziká uchádzačov tak, aby nebol zamietnutý “vyššou inštanciou” z dôvodov, ktoré nie sú podstatné (ako “predať” dobrého uchádzača do interného prostredia)

•Ako pracovať s predsudkami manažérov, pre ktorých recruiteri vyberajú

•Psychohygiéna pre recruiterov(ako byť výkonný a efektívny dlhodobo, ako sa aktívne vyhnúť vyhoreniu) a v neposlednom rade je tu otvorený seminár na to: aby ste dostali odpovede na otázky, ktoré ste sa nemali koho opýtať, alebo ste na ne nedostali prakticky použiteľné odpovede.

Základné informácie
  • Termín: jar 2024
  • Čas: 9:00 – 17:00
  • Počet účastníkov: maximálne 10
  • Tréner: Ing. Jozef Tokár, BA (Hons)
  • Jazyk: slovenský
  • Miesto konania: Bojnice (v prípade nepriaznivých epidemiologických podmienok online) - workshop bude nakoniec prebiehať online
  • Cena: 299 € + DPH za osobu
Efektívny pohovor
Školiteľ: Ing. Jozef Tokár, BA (Hons) jar 2024 CENA: 289,- € plus DPH
Prihlásiť sa na seminár

Chcem sa prihlásiť na tento seminár

Nechajte to na nás! Stačí, keď nám zanecháte vaše kontaktné údaje a my sa vám ozveme s našou ponukou.

Inšpiratívne Workshopy

Objavte motiváciu k zmene

Detail
Koučing

Rozvíjajte svoj potenciál

Detail
Kto sme

Spoznajte nás bližšie

Detail
Blog

Pravidelná dávka inšpirácie

Detail