Umenie spätnej väzby

Objaviť plný potenciál tohto nástroja. Pochopiť a precvičiť princípy efektívnej spätnej väzby. Naučiť sa prijímať nielen „spravodlivú“ kritiku. 

Čo je obsahom otvoreného online semináru?

Identifikovanie príležitostí kedy dávať spätnú väzbu
Ako netradične no účinne namotivovať?
Ako konštruktívne podať kritiku, tak aby druhá strana chcela zmenu?
Ako nespôsobovať  emočne „toxické“ situácie a predsa dosiahnuť krok vpred?
Ako pracovať s vlastnými emóciami a ako zvládnuť tie z „druhej“ strany?
Ako prijímať aj „nespravodlivú“ kritiku?
Ako priviesť druhú stranu k rozvojovému sebazhodnoteniu?
Tipy a triky do rôznych psychologicky náročných situácií.

Základné informácie
  • Termín: 30. november 2022
  • Čas: 8:30 – 12:30
  • Počet účastníkov: maximálne 10
  • Tréner:  Ing. Jozef Tokár, BA (Hons)
  • Jazyk: slovenský
  • Cena: 179 € + DPH za osobu
Umenie spätnej väzby
Trainer: Mgr. Branislav Hromada 30. November 2022 THE PRICE: 179,- € plus VAT
Register for the seminar

I want to register for this seminar

Inspirational Workshops

Discover the motivation for change

Detail
Coaching

Develop your potential

Detail
About us

Get to know us better

Detail
Blog

Regular dose of inspiration

Detail

This website uses cookies, some of which are necessary for the website to operate properly and some of which are designed to improve your experience when you visit. You can accept all cookies by clicking “I accept”. If you wish to review the cookies we use please click here.

I agree