Ing. Igor Hromada

tréner, mentor, partner, konateľ
Vzdelanie
  • Public Speakers University, Londýn, Veľká Británia, odbor: public and media speaking
  • Technická univerzita vo Zvolene, odbor: Podnikový manažment, zameranie: Marketing a obchod (Personálne riadenie, Podnikové investície, Medzinárodný marketing a obchod) 
Jazyky
  • slovenčina
  • plynulá angličtina (obchodná, ekonomická i technická)
  • pasívna nemčina
  • pasívna ruština
Zameranie a profesijné skúsenosti

Igor je zakladateľom i konateľom našej spoločnosti.

Už od roku 2005 úspešne zameriava na výrazné zlepšovanie vedomostí, zručností manažérov a obchodníkov. Viac ako polovica účastníkov jeho rozvojových programov je z rôznych krajín mimo SR a väčšina jeho seminárov & tréningov prebieha v zahraničí v anglickom jazyku.

Pred založením vlastnej spoločnosti vždy pôsobil v spoločnostiam, ktoré patrili k tým najlepším a zároveň najdrahším vo svojich segmentoch. To mu pomohlo vycibriť jeho obchodnícke a manažérske zručnosti na úroveň, vďaka ktorej dnes patrí k európskej špičke v oblasti rozvojových programov pre obchodníkov a manažérov.

Mnohým svojim klientom pomáha aj ako mentor a poradca. Pri kreovaní a nastavovaní procesov, systémov v oblasti manažmentu, obchodu a HR. No často najmä pri dilemách a strategických rozhodnutiach.

Má obrovský a detailný prehľad o rôznych odvetviach hospodárstva a podnikania, čo poskytuje našim zákazníkom pri rozvojových programoch výraznú pridanú hodnotu.

Naši zákazníci veľmi oceňujú, že ich vedomosti a zručnosti rozvíja aj za pomoci množstva praktických príkladov z ich vlastného manažérskeho života a ich biznisu. Výrazne im to pomáha implementovať získané zručnosti do ich vlastnej manažérskej a obchodníckej praxe. Je to aj tým, že všetko čo trénuje má skutočne odžité... No a na jeho rozvojových programoch sa určite nebudete pozerať na hodinky.

Taktiež je pozývaný ako spíker na rôzne podujatia a firemné konferencie.

Klienti, s ktorými dlhodobo spolupracuje sú z rôznych odvetví: výroba, obchod, služby a doprava.

S rôznym zameraním: predaj tovarov a služieb (B2B, IEU, B2C), automotive, strojárstvo, stavebníctvo, logistika, FMCG,  chemický priemysel, drevársky priemysel, potravinárstvo.

A s rôznou vlastníckou štruktúrou a veľkosťou: malí, strední a veľkí podnikatelia v rukách lokálnych, často aj rodinných vlastníkov. Ale aj medzinárodne, akcionármi vlastnené korporácie.

Pracovné skúsenosti

Od začiatku svojej kariéry sa zameriaval na obchodné a marketingové pracovné pozície spojené s poskytovaním služieb (Allianz), sofistikovaných technických riešení (Unitek-Miyachi), až po so značkové výrobky z oblasti techniky (Electrolux, Husqvarna).

Počas svojej kariéry zastával rôzne pozície: predavač, vedúci logistiky, obchodný zástupca , obchodný manažér pre SR a ČR, obchodný riaditeľ pre SR až po výkonného riaditeľa. Svoju korporátnu kariéru ukončil v januári 2008, dokedy riadil obchod a ľudské zdroje v spoločnosti Husqvarna Slovensko. 

Od roku 2003 si vyberal vlastné tímy zamestnancov na široké spektrum pozícií. Vychoval mnoho obchodníkov a manažérov, ktorí dnes zastávajú významné pozície v známych spoločnostiach. Mnohí jeho zverenci sa v dokázali v pomerne mladom veku úspešne zhostiť pozícií generálnych riaditeľov, predsedov predstavenstiev, obchodných riaditeľov ale aj primátorov.

Od roku 2008 pôsobil ako personalista, interim manažér, tréner a motivačný spíker. 

Počas svojej doterajšej kariéry riešil množstvo obchodných prípadov, marketingových stratégií. Má intenzívne skúsenosti s nastavovaním obchodných a HR procesov.

Od roku 2013 sa primárne zameriava už „len“ na tréningy manažérskych a obchodníckych zručností. Popritom pôsobí ešte ako mentor a spíker.

Počet ľudí, s ktorými viedol výberové pohovory a ľudí, ktorých trénoval na seminároch, sa dnes v oboch prípadoch pohybuje v tisícoch. 

Tréningy a semináre

Osvojte si nové zručnosti

Detail
Inšpiratívne Workshopy

Objavte motiváciu k zmene

Detail
Koučing

Rozvíjajte svoj potenciál

Detail
Blog

Pravidelná dávka inšpirácie

Detail