Ing. Stanislava Koleničová

senior konzultant, tréner
Vzdelanie

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, odbor Ekonomika a riadenie

Sofistikované obchodnícke zručnosti

Manažérska akadémia

Added Value Selling

Six-Sigma green belt

Koučing z pohľadu systemiky

Sebapoznanie

Jazyk
  • Slovenčina
  • Angličtina
  • Poľština
Zameranie a profesijné skúsenosti

Práca pre významnú medzinárodnú spoločnosť v oblasti strojárstva na rôznych pozíciách je pre Stanku kvalitným základom poznania, ako funguje úspešná obchodná firma a čo potrebuje posilniť, aby sa čo najlepšie presadila na konkurenčnom trhu. Pôsobenie na manažérskych pozíciách lokálne, ale aj v rámci Európy, jej umožnila rozumieť rôznym kultúrnym odlišnostiam a obohatila ju o nenahraditeľné manažérske a obchodné skúsenosti.

Stanka má praktickú skúsenosť s vedením obchodno-technických tímov a má v praxi overené ako riadiť rôzne tímy, ako realizovať predaj kľúčovým zákazníkom ale aj ako manažovať distribučné siete.  Má obrovský prehľad v oblasti priemyselných odvetví, aplikácii a výrobkov. Vie zlepšiť a rozvíjať obchodnícke aj komunikačné zručnosti. Z vlastných, dlhoročných skúseností vie, aké je dôležité rozumieť zákazníkom a vedieť správne komunikovať.

Taktiež dokáže pomôcť manažérom zadefinovať oblasti, ktoré budú viesť k dosahovaniu lepších obchodných výsledkov, ale aj pomôcť a poradiť, ako môžu byť manažéri úspešnejší.

Svojim profesijným príbehom vie inšpirovať iných a je príkladom, že aj ženy môžu byť úspešné v typicky mužskom svete techniky a technológií.

Tréningy a semináre

Osvojte si nové zručnosti

Detail
Inšpiratívne Workshopy

Objavte motiváciu k zmene

Detail
Koučing

Rozvíjajte svoj potenciál

Detail
Blog

Pravidelná dávka inšpirácie

Detail