Mgr. Ivana Císarová

Partner, senior konzultant, recruiter a kouč
Vzdelanie
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
  • Medzinárodne akreditovaný výcvik Brief koučingu zameraného na riešenie. Pod vedením renomovaných koučov Solutionsurfers : PhDr. Klára Giertlová PCC, PKcS (Tajov - Slovensko) a Dr. Peter Szabo MCC (Basel – Švajčiarsko)

 

Jazyky
  • slovenčina
  • plynulá angličtina 
  • pasívne nemčina 
Zameranie a profesijné skúsenosti

Ivka počas pôsobenia v spoločnosti H.R.OMADA úspešne zrealizovala stovky výberov zamestnancov na rôzne obchodnícke, manažérske i špecializované pozície. A posudzovala pri nich tisíce uchádzačov.

Aj vďaka týmto intenzívnym skúsenostiam získala vysoko relevantný a validný pohľad na ľudí. Vyzná sa v rôznych oblastiach trhu, v desiatkach segmentov, dokáže pochopiť tak obchodníkov ako i výrobárov, či manažérov. Veľmi dobre vie, s čím sa ľudia v práci stretávajú, svoj jazyk a prístup prispôsobuje rôznym skupinám ľudí.

Vďaka svojim skúsenostiam s obchodom sa Ivana vypracovala na trénera našej spoločnosti. Jej špecializáciou v oblasti praktických tréningov sú najmä profesionálne obchodnícke a komunikačné zručnosti.

Ivka je zároveň realistickým koučom a mentorom. Pri mentoringu využíva svoje dlhoročné skúsenosti so stovkami zákazníkov. Vie zákazníkov inšpirovať a vie im poradiť, ktoré postupy, princípy, nastavenia im pomôžu najviac. Pri koučingu využíva solution focused coaching.

Pracuje s významnými klientmi z rôznych segmentov trhu – FMCG, automotive, obchodno-výrobnými, obchodnými i výrobnými spoločnosťami. Väčšinu týchto klientov pre našu spoločnosť získala a stará sa o ich spokojnosť s našimi službami.

V roku 2018 sa stala spolumajiteľkou spoločnosti H.R.OMADA a je zároveň aj jej prokuristkou.

Pracovné skúsenosti

Na začiatku svojej pracovnej kariéry pracovala na Úrade priemyselného vlastníctva SR na odbore ochranných známok. Niekoľko rokov pôsobila na Najvyššom kontrolnom úrade ako kontrolór európskych fondov a vedúca odboru vzdelávania. Absolvovala polročnú stáž na Európskom dvore audítorov v Luxemburgu na oddelení prekladateľstva.

Právnické vzdelanie využila na pozícii právnika Správy majetku mesta Prievidza.

Od roku 2011 pôsobí ako senior konzultant a Key Account Manager v spoločnosti H.R.OMADA spol. s r.o. 

Tréningy a semináre

Osvojte si nové zručnosti

Detail
Inšpiratívne Workshopy

Objavte motiváciu k zmene

Detail
Koučing

Rozvíjajte svoj potenciál

Detail
Blog

Pravidelná dávka inšpirácie

Detail